Szóbeli tételek

Logisztikai ügyintéző

 • Anyagbeszerző
 • Áruterítő
 • Veszélyesáru-ügyintéző

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

doc Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése

doc A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben

0062-06 Marketing és PR alapismeretek

doc A marketing és PR ismeretek alkalmazása

0117-06 Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei

doc A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. A veszélyesáru-ügyintéző munkakörében használt dokumentumok értelmezése

0118-06 Áruterítés

doc A kiszállítással, árutovábbítással, átrakással, átadással kapcsolatos feladatok. A feladatok ellátásához kapcsolódó dokumentumok értelmezése

A kiszállítással, árutovábbítással, átrakással, átadással kapcsolatos feladatok. A feladatok ellátásához kapcsolódó magyar és idegen nyelvű dokumentumok értelmezése

0119-06 Az anyagbeszerző munkakör követelményei

doc Az anyagbeszerzés egyes mozzanatainak bemutatása, az anyagbeszerző munkakörében használt dokumentumok értelmezése

0391-06 A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai

doc A vállalati logisztikai rendszer működésének alapelvei, alapelemei.A logisztikai ügyintéző munkakörben használt magyar és idegen nyelvű dokumentumok kitöltése, tartalmának értelmezése

Tanfolyam, képzés

Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó

 • Bérügyintéző
 • Társadalombiztosítási ügyintéző

0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek

doc A vállalkozás indításánál számba vehető piaci tényezők felsorolása,vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása

doc Az álláskereső személyi és munkaügyi adatainak felvétele, interjú lefolytatása a kommunikációs követelményeknek megfelelően

0753-06 Társadalombiztosítási és bérügyi szakfeladatok

docEmberi erőforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés,-értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés, hatékony foglalkoztatás, ösztönzés módszerei, munkaerőköltség)

0754-06 Bérügyi szakfeladatok

doc A munkaidő, a pihenőidő, a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, a szabadság, a munka díjazása, a munkabér védelme, a bérrendszerek, bérelemek, költségtérítések, béren kívüli juttatások bemutatása

doc Adózás és járulék-elszámolás. A bér és a béren kívüli juttatások adózása, járulék-elszámolása. A levonandó és a munkáltató által fizetendő adók, járulékok megállapítása, bevallások készítése. A munkáltató adózási feladatainak bemutatása

0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok

doc A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra,nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, megváltozott munkaképességűekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok

doc Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás nyilvántartás, TB és családtámogatási kifizetőhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelősségi szabályok, jogorvoslat

Tanfolyam, képzés

Bolti eladó

 • Bútor- és lakástextil-eladó
 • Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
 • Ruházati eladó
 • Zöldség-gyümölcs eladó

0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

doc Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

doc A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása

Tanfolyam, képzés

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

 • Minőségbiztosítási auditor

1580-06 A minőségirányítási dokumentáció kezelése

doc A megadott feltételek alapján a minőségügyi dokumentumok kiválasztásának, az ellenőrzési módszerek meghatározásának, a folyamat szabályozásának, ellenőrzési terv készítésének ismertetése

1581-06 Minőségirányítási belső és külső kommunikáció

docA külső és belső kommunikáció módszereinek, az ügyfélszolgálat eszközeinek és az oktatási feladatoknak bemutatása a megadott célok és feltételek alapján

1582-06 A minőségügyi folyamatok ellenőrzése, értékelése

doc A folyamat és a végátvételi ellenőrzések feladatainak ismertetése és értelmezése a napi gyakorlatban

1584-06 Auditálás, hatékonyságvizsgálat

doc A kézhez kapott esettanulmány alapján részvétel egy belső auditban. A résztvevői tevékenység elemzése

Tanfolyam, képzés

Idegenvezető

1447-06 Adminisztráció végzése

docAz üzleti élet bonyolításához nélkülözhetetlen teendők bemutatása, pénzügyi, jogi ismeretek alkalmazása

docAz üzleti élet bonyolításához nélkülözhetetlen teendők bemutatása, pénzügyi, jogi ismeretek alkalmazása

1450-06 Idegenvezetés gyakorlata

docOrszágismereti, művészettörténeti, idegenforgalmi ismeretek alkalmazása gyakorlati esetpéldák megoldása formájában

Tanfolyam, képzés

Irodai asszisztens

 • Gépíró
 • Gépíró, szövegszerkesztő
 • Beszédleíró-gyorsíró
 • Jegyzőkönyvvezető

1611-06 A munkahelyi kapcsolattartás

docA kapcsolattartás, az üzleti magatartáskultúra és a munkahelyi viselkedés egy jellemző helyzetének értelmezése, bemutatása, szabályainak ismertetése

1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll

docA gazdasági és jogi alapfogalmak meghatározása. A jellemző adatok, alapvető összefüggések ismertetése. Alkalmazásuk követelményei a mindennapi gyakorlatban

1615-06 Hivatali kommunikáció

docA hivatali kapcsolattartási szabályainak bemutatása. Az írásbeli kommunikáció formáinak jellemzése

1616-06 Beszédlejegyzés gyorsírással

docA dokumentum-, adat- és iratkezelésre vonatkozó szabályok ismertetése. Az eseményrögzítés és adatfelvétel előkészítésének teendői

2545-06 Adatjegyzés és jegyzőkönyvvezetés

docA dokumentum-, adat- és iratkezelésre vonatkozó szabályok ismertetése és értelmezése, alkalmazásuk a mindennapi gyakorlatban. Az eseményrögzítés és adatfelvétel előkészítésének teendői

Tanfolyam, képzés

Kereskedő

 • Bútor- és lakástextil-kereskedő
 • Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
 • Ruházati kereskedő
 • Kereskedelmi bolthálózat szervező

0002-06 Marketing tevékenység

docA piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján

0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

docAz áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

docA kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása

Tanfolyam, képzés

Kereskedelmi ügyintéző

 • Külgazdasági ügyintéző

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

docAz ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése

docA kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben

0062-06 Marketing és PR alapismeretek

docA marketing és PR ismeretek alkalmazása

0067-06 A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése

docA beszerzés és az értékesítés mozzanatai, módjai, bizonylatai. A főbb árucsoportok jellemzői, a minőség tanúsításának módjai. Az üzleti partnerek kiválasztása, értékelése

0069-06 Ügyintézői feladatok a külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése,lebonyolítása terén

docA külkereskedelmi ügyletek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatok. Az ehhez kapcsolódó ügyintézői kommunikáció magyar és idegen nyelven.

Tanfolyam, képzés

Kereskedő-boltvezető

0874-06 Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése

docMegadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Tanfolyam, képzés

Külkereskedelmi üzletkötő

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

docAz ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése

docA kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben

062-06 Marketing és PR alapismeretek

docA marketing és PR ismeretek alkalmazása

0068-06 Külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása

docA külkereskedelmi ügyletek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági együttműködés alapelvei

Tanfolyam, képzés

Marketing és reklámügyintéző

 • Hirdetési ügyintéző

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

docAz ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése

docA kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben

062-06 Marketing és PR alapismeretek

docA marketing és PR ismeretek alkalmazása

0066-06 A marketing- és a reklámtevékenység szervezése

docA marketing és reklámtevékenység szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazása

Tanfolyam, képzés

Munkaerőpiaci szervező, elemző

 • Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek

docA vállalkozás indításánál számba vehető piaci tényezők felsorolása,vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása

docAz álláskereső személyi és munkaügyi adatainak felvétele, interjú lefolytatása a kommunikációs követelményeknek megfelelően

0744-06 Humánerőforrás-menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági és gazdálkodási feladatok

docMegadott paraméterek mellett személyügyi marketingelemzés végzése

docÁlláskeresővel, illetve lehetséges munkavállalóval első interjú készítése

0745-06 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző feladatai

docKözbenső interjú készítése egy hosszú ideje regisztrált álláskeresővel

docEgy az álláskeresési járadékot / segélyt kimerítő ügyfelének az önkormányzati segélyek, ellátások rendjének ismertetése

docMunkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze előnyei mellett

0746-06 Munkaerő-piaci szakfeladatok

docEgy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezők előzetes kiszűrése

docA munkába álló új dolgozó tájékoztatása a munkaszervezet működéséről és a munkavállalókat érintő kérdésekről

docRegisztrált álláskereső tájékoztatása a regisztrációs kötelmeiről

Tanfolyam, képzés

Munkavédelmi technikus

1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok

docEgy adott baleset elemzésén keresztül az ok ? okozati összefüggések ismertetése, intézkedési ismertetése, megelozési javaslat készítése

docA megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése

1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védőeszközök egészséget nem veszélyeztető és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói feladatok

docA megadott munkavégzéshez szükséges egyéni védoeszközök kiválasztása, rendeltetésszeru használatának kidolgozása, ismertetése

docA megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi eloírások ismertetése,a szükséges dokumentációk elkészítése

1652-06 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos feladatok

docHatározza meg egy megadott üzem létesítésével kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

docFoglalja össze a létesítéssel kapcsolatos villamos biztonságra vonatkozó követelményeket és feladatokat a tervezéstől az üzembehelyezésig

1653-06 Az anyagmozgatás, rakodás, szállítás, tárolás és raktározás munkavédelmi követelményeinek biztosításával kapcsolatos feladatok

docIsmertesse egy megadott anyag/tehermozgató eszköz műszaki jellemzői ismeretében a biztonságos működtetés követelményeit

Tanfolyam, képzés

PR ügyintéző

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

docAz ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése

docA kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben

062-06 Marketing és PR alapismeretek

docA marketing és PR ismeretek alkalmazása

0064-06 Külső és belső PR-tevékenység előkészítése, szervezése, vállalati/márka arculat biztosítása

docKülső és belső PR-tevékenység előkészítése, szervezése a megadott célok, feltételek és szempontok alapján

Tanfolyam, képzés

Protokoll és utazásügyintéző

 • Protokollügyintéző
 • Utazásügyintéző
 • Rendezvény- és konferenciaszervező
 • Utazásszervező menedzser

1447-06 Adminisztráció végzése

docAz üzleti élet bonyolításához nélkülözhetetlen teendők bemutatása, pénzügyi, jogi ismeretek alkalmazása

docAz üzleti élet bonyolításához nélkülözhetetlen teendők bemutatása, pénzügyi, jogi ismeretek alkalmazása

1459-06 Rendezvényszervezés

docRendezvényszervezési ismeretek tételsor alapján

2504-06 Protokoll elmélet

docAz illem, etikett, protokoll alapfogalmainak, a magyar és nemzetközi viselkedéskultúra, a hivatali érintkezés, a hivatalos események protokoll szabályai

docMűvészettörténet, egyház és vallástörténet, társadalomismeret és a hazaitól eltérő kultúrák szokásai

1458-06 Referensi tevékenységek végzése

docA turizmus alapismeretei, idegenforgalmi földrajz, szálloda és vendéglátás, utazásszervezés témakörei

1461-06 Utazásközvetítés

docA turisztikai vállalkozások működésének jogi háttere, az utazásközvetítői tevékenység tartalma, az alap és nem alap tevékenységű üzletágak működtetése,az értékesítés menete, dokumentumai

1460-06 Gazdálkodás

docA turisztikai vállalkozásokkal kapcsolatos jogszabályi, minőségbiztosítási, vezetési, szervezési, ellenőrzési, gazdálkodási ismeretek

Tanfolyam, képzés

Informatikus

 • Gazdasági informatikus
 • Infostruktúra menedzser
 • Ipari informatikai technikus
 • Műszaki informatikus
 • Távközlési informatikus
 • Telekommunikációs informatikus
 • Térinformatikus

1158-06 Gazdasági informatika

docGazdasági, pénzügyi, adózási, számviteli, jogi, statisztikai, marketing ismeretek

1155-06 Informatikai ismeretek

docRendszertervezés, adatbázis-kezelés, internet, programozási ismeretek

Tanfolyam, képzés

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

 • Személyügyi ügyintéző

0744-06 Humánerőforrás-menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági és gazdálkodási feladatok

docMegadott paraméterek mellett személyügyi marketingelemzés végzése

docÁlláskeresővel, illetve lehetséges munkavállalóval első interjú készítése

0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemző, fejlesztő feladatok

docMotiváló értekezlet tartása a vezetők részére a szervezet humánstratégiai célkitűzéseiről az egyes elemek részletezésével

docA vezetői munkában legfontosabb vezetői stílusok, tulajdonságok, módszerek bemutatása, összehasonlítása

0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggő személyügyi ügyintézői alapfeladatok

docA cég belső, munkavállalókra vonatkozó szabályzatainak felsorolása

0751-06 A munkaerőpiacra épülő, emberi erőforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézői tevékenységek

docEgy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása

docKérdések összeállítása álláskeresővel, illetve lehetséges munkavállalóval történő interjúhoz

Tanfolyam, képzés

Szociális gondozó

 • Fogyatékossággal élők gondozója
 • Szociális gondozó és ápoló

1851-06 Gondozási-ápolási feladatok

docA szociális alap- és szakosított ellátások során jelentkező pszichológiai problémák értelmezése egy esetleírás alapján

1862-06 A fogyatékos ember szükségleteinek felmérése

docÁpolási-gondozási szükségletek feltárása egy esetleírás alapján

1863-06 Fogyatékos emberek gondozása

docEgy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése

1864-06 A fogyatékosok ellátásának adminisztrációja

docA fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban

docÁpolási-gondozási szükségletek feltárása egy esetleírás alapján

1866-06 Idősgondozási feladatok

docEgy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése

1867-06 Az idősellátás adminisztrációja

docA szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Tanfolyam, képzés

Vendéglős

 • Étkezdés
 • Vendéglátó eladó
 • Vendéglátásszervező

1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése

docAz élelmezési üzemre vonatkozó munkavédelmi, érintésvédelmi, baleset- és tűzvédelmi, valamint a minőségbiztosításra vonatkozó előírások ismertetése

1464-06 Előkészítés

docGazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Élelmi anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségeik

1470-06 Vendéglátási tevékenységek gyakorlása

docA vállalkozás működtetésének ismertetése, a vendéglátás speciális teendőinek ismertetése

1495-06 Marketing és PR ismeret

docMarketing- és PR alapfogalmainak ismertetése, üzleti alkalmazása, etikett és protokoll ismeretek

1496-06 Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeretek

docKomplex ismeretek számonkérése központi tételek alapján (HACCP, higiénia, értékesítő tevékenység, vendégismeret stb. témakörökben)

docKomplex ismeretek számonkérése központi tételek alapján (HACCP,higiénia, értékesítő tevékenység, vendégismeret, stb. témakörökben)

1498-06 Vendéglátó eladó szakmai ismeretek

docVendéglátó eladói elmélet (áru- és italismeret, az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások alkalmazása; Környezetvédelmi előírások érvényesítése)